Thay vỏ 7 Plus lên 8 Plus

Thay vỏ 7 Plus lên 8 Plus

Giá: 700.000 VNĐ

Màn Hình iPhone 7 ( Zin )

Màn Hình iPhone 7 ( Zin )

Giá: 1.000.000 VNĐ

Màn Hình iPhone 7 Plus ( Zin )

Màn Hình iPhone 7 Plus ( Zin )

Giá: 1.600.000 VNĐ

Ép Kính iPhone 7

Ép Kính iPhone 7

Giá: 400.000 VNĐ

Ép Kính iPhone 7 Plus

Ép Kính iPhone 7 Plus

Giá: 450.000 VNĐ

Thay vỏ iPhone 7

Thay vỏ iPhone 7

Giá: 500.000 VNĐ

Thay vỏ iPhone 7 Plus

Thay vỏ iPhone 7 Plus

Giá: 600.000 VNĐ

Thay camera sau iPhone 7

Thay camera sau iPhone 7

Giá: 900.000 VNĐ

Thay camera sau iPhone 7 Plus

Thay camera sau iPhone 7 Plus

Giá: 1.800.000 VNĐ

Thay camera trước iPhone 7

Thay camera trước iPhone 7

Giá: 500.000 VNĐ

Thay loa trong iPhone 7

Thay loa trong iPhone 7

Giá: 300.000 VNĐ

Thay loa trong iPhone 7 Plus

Thay loa trong iPhone 7 Plus

Giá: 450.000 VNĐ

Thay loa ngoài iPhone 7

Thay loa ngoài iPhone 7

Giá: 300.000 VNĐ

Thay loa ngoài iPhone 7 Plus

Thay loa ngoài iPhone 7 Plus

Giá: 350.000 VNĐ

Thay pin iPhone 7

Thay pin iPhone 7

Giá: 350.000 VNĐ

Thay pin iPhone 7 Plus

Thay pin iPhone 7 Plus

Giá: 450.000 VNĐ

Thay rung iPhone 7

Thay rung iPhone 7

Giá: 300.000 VNĐ

Thay rung iPhone 7 Plus

Thay rung iPhone 7 Plus

Giá: 400.000 VNĐ

Thay cáp sạc iPhone 7

Thay cáp sạc iPhone 7

Giá: 400.000 VNĐ

Thay cáp sạc iPhone 7 Plus

Thay cáp sạc iPhone 7 Plus

Giá: 500.000 VNĐ

Thay dây nguồn iPhone 7

Thay dây nguồn iPhone 7

Giá: 300.000 VNĐ