Màn Hình iPhone Xs

Màn Hình iPhone Xs

Giá: 6.600.000 VNĐ

Màn Hình iPhone Xr

Màn Hình iPhone Xr

Giá: 3.800.000 VNĐ

Màn Hình iPhone X

Màn Hình iPhone X

Giá: 6.400.000 VNĐ

Thay Kính Sau iPhone X

Thay Kính Sau iPhone X

Giá: 600.000 VNĐ

Thay Kính Sau iPhone Xr

Thay Kính Sau iPhone Xr

Giá: 700.000 VNĐ

Thay Kính Sau  iPhone Xs

Thay Kính Sau iPhone Xs

Giá: 700.000 VNĐ

Ép kính iPhone Xs

Ép kính iPhone Xs

Giá: 1.600.000 VNĐ

Thay kính iPhone X ( Zin )

Thay kính iPhone X ( Zin )

Giá: 1.300.000 VNĐ

Thay Camera Sau iPhone X ( Zin )

Thay Camera Sau iPhone X ( Zin )

Giá: 1.800.000 VNĐ

Thay Pin iPhone X ( Zin )

Thay Pin iPhone X ( Zin )

Giá: 700.000 VNĐ

Thay Rung iPhone X ( Zin )

Thay Rung iPhone X ( Zin )

Giá: 800.000 VNĐ