Màn Hình iPhone Xs

Màn Hình iPhone Xs

Giá: 5.500.000 VNĐ

Màn Hình iPhone Xr

Màn Hình iPhone Xr

Giá: 3.500.000 VNĐ

Màn Hình iPhone X

Màn Hình iPhone X

Giá: 5.000.000 VNĐ

Thay Kính Sau iPhone X

Thay Kính Sau iPhone X

Giá: 600.000 VNĐ

Thay Kính Sau iPhone Xr

Thay Kính Sau iPhone Xr

Giá: 700.000 VNĐ

Thay Kính Sau  iPhone Xs

Thay Kính Sau iPhone Xs

Giá: 700.000 VNĐ

Ép kính iPhone Xs

Ép kính iPhone Xs

Giá: 900.000 VNĐ

Thay kính iPhone X ( Zin )

Thay kính iPhone X ( Zin )

Giá: 900.000 VNĐ

Thay Camera Sau iPhone X ( Zin )

Thay Camera Sau iPhone X ( Zin )

Giá: 1.800.000 VNĐ

Thay Pin iPhone X ( Zin )

Thay Pin iPhone X ( Zin )

Giá: 700.000 VNĐ

Thay Rung iPhone X ( Zin )

Thay Rung iPhone X ( Zin )

Giá: 800.000 VNĐ